Press Release

Star Pravah_Serial Landmark

16 January 2015

मुं�ई, १६ जानेवार􀈣 १५: 􀃨टार 􀄤वाह वा􀇑हनीवर􀈣ल मा􀍧लका नेहमीच 􀄤े􀂢कां􀃍या पसंतीस उतर􀃣या आहेत. केवळ पसंतीस न􀃥हे तर 􀄤े􀂢कांनी सग􀃤याच मा􀍧लकांवर भरभ􀇾न 􀄤ेम केले आहे. 􀄤े􀂢कां􀃍या याच 􀄤ेमामुळे 􀃨टार 􀄤वाहवर􀈣ल मा􀍧लकांनी अनेक मैलाचे दगड पार केले आहेत. याच सूचीत अजून तीन 􀍪व􀄐मांची भर पडल􀈣 आहे. 􀃨टार 􀄤वाहवर􀈣ल ‘देवयानी’ मा􀍧लकेने ९००, ‘दुवा􀁛’ मा􀍧लकेने ६०० तर ‘लगोर􀈣’ मा􀍧लकेने ३०० ए􀍪पसो􀉬सचा ट􀃜पा पूण􀁛 केला आहे .

􀃨टार 􀄤वाह वा􀇑हनीवर􀈣ल मा􀍧लकांम􀃚ये नेहमीच ना􀃗यांचे अनेक बंध उलगडून दाख􀍪वले आहेत. मानवी मना􀃍या 􀍪व􀍪वध पैलूंचे 􀄤􀃗ययकार􀈣 􀍬च􀄟ण मा􀍧लकेतील 􀍪व􀍪वध 􀃥यि􀃈तरेखां􀉮वारे दाख􀍪वले आहे. याच वै􀍧श􀃧􀉪यामुळे 􀃨टार 􀄤वाहवर􀈣ल मा􀍧लका सव􀁛च वयोगटातील 􀄤े􀂢कांना भाव􀃣या आहेत.􀄤े􀂢कां􀃍या या 􀄤􀇓तसादामुळे ‘देवयानी’, ‘दुवा􀁛’ आ􀍨ण ‘लगोर􀈣’ या मा􀍧लकांची ह􀈣 घौडदौड अशीच सु􀇽 राहणार आहे. आगामी काळात या मा􀍧लका अ􀍬धका􀍬धक रोचक होणार आहेत. ‘देवयानी’ मा􀍧लकेम􀃚ये एक सं􀃨कार􀈣 आ􀍨ण सु􀍧श􀍯􀂢त 􀃨􀄟ी आप􀃣या चांगुलपणाने वाईट मागा􀁛वर􀈣ल माणसाला देखील 􀃣यामागा􀁛वर आणू शकते याचे 􀍬च􀄟ण दाख􀍪व􀃖यात आले आहे. देवयानीने आप􀃣या 􀄤य􀃗नाने आजवर ए􀃈काला यो􀃊य मागा􀁛वर आणले आहे. मा􀍧लके􀃍या आगामी भागात देवयानी आ􀍨ण ए􀃈का यां􀃍याम􀃚ये फुलू पाहणारे 􀄤ेम आ􀍨ण 􀃗यात येणार􀈣 संकटे याचे 􀍬च􀄟ण 􀇑दसणार आहे. ‘दुवा􀁛’ मा􀍧लकेम􀃚ये दुवा􀁛चा सामा􀃛य 􀃨􀄟ी ते आमदार हा खडतर 􀄤वास दाख􀍪वला आहे. मातृ􀃗व आ􀍨ण राजक􀈧य नेतृ􀃗व याचा समतोल साधणा􀃢या 􀃨􀄟ीचे 􀄤भावी 􀍬च􀄟ण या 􀃥यि􀃈तरेखे􀉮वारे दाख􀍪वले आहे. आगामी भागात दुवा􀁛􀃍या 􀃥यि􀃈तगत आयु􀃧यातील संघष􀁛 बघायला 􀍧मळणार आहे. ‘लगोर􀈣’ मा􀍧लकेत पाच मै􀇒􀄟णी􀃍या अनो􀃉या मै􀄟ीची कहाणी दश􀁛􀍪वल􀈣 आहे. आज􀃍या युगातील या मुल􀈣 आ􀍨ण 􀃗यांचे 􀍪वचार 􀄤े􀂢कांना खूपच भावले आहेत. या मा􀍧लकेम􀃚ये 􀃨􀄟ी􀄧ूण ह􀃗या आ􀍨ण एकेर􀈣 पालक􀃗व असे अनेक सामािजक 􀍪वषय देखील हाताळले गेले आहेत. लगोर􀈣 मा􀍧लके􀃍याआगामी भागात एकमेक􀈧ं􀃍या संकटाना त􀉉ड देताना यासग􀃤याजणी आपल􀈣 मै􀄟ी 􀇑टकवू शकतात का याचे􀍬च􀄟ण बघायला 􀍧मळणार आहे .

या 􀄤संगी बोलताना 􀃨टार 􀄤वाहचे 􀄤ो􀄒ा􀍧मगं हेड जयेश पाट􀈣ल 􀃠हणाले क􀈧, “बदल􀃗या काळानसु ार 􀄤े􀂢कांचे राहणीमान आ􀍨ण आवडी-􀇓नवडी बदलत आहेत. आधु􀇓नकता आ􀍨ण सं􀃨कृती यांची सांगड कशी घालावी हा 􀄤􀃦न मराठ􀈤 घरांतील 􀄤􀃗येकाला सतावत आहे. जुनी आ􀍨ण नवी नाती यांत सुवण􀁛म􀃚य साधताना मराठ􀈤 􀃨􀄟ीला फार कसरत करावी लागत आहे. 􀃠हणूनच आ􀃠ह􀈣 एक नवीन 􀍪वचार घेवून येत आहोत -'सं􀃨कृती सोबत 􀄤गती'. आम􀃍या कथा आ􀍨ण 􀃥यि􀃈तरेखा मनोरंजक प􀆨तीने दाखवून देतीलक􀈧,फ􀃈त जु􀃛या सं􀃨कृतीचा उदो उदो करणे 􀃠हणजे मराठ􀈤पण न􀃥हे. तर सं􀃨कृतीला 􀄤गतीची जोड देणे हे अ􀃨सल मरा􀉫मोळे ल􀂢ण आहे. 'सं􀃨कृती सोबत 􀄤गती' कशी सा􀃚य करता येईल या 􀄤􀃦नाचे उ􀃗तर आम􀃍या काय􀁛􀄐मांतून 􀍧मळेल.”

मानवी नातेसंबध , ना􀃗यांचे अनेक कंगोरे आ􀍨ण 􀃗यातून 􀇓नमा􀁛ण होणारे ना􀉪य अनुभव􀃖यासाठ􀈤 पाहायला 􀍪वस􀇾नका –‘ 􀃨टार 􀄤वाह’ !

Show me everything from anytime

Star India

Over the last few days, we have heard gut-wrenching stories of abuse from women across the country. At Star, we are taking this moment to reaffirm our commitment to the central values of our company.

Hotstar and HOOQ enter first-of-its-kind partnership to drive growth in India

Partnership provides Hotstar Premium users access to additional 6,000 hours of Hollywood TV shows, movies and original content

#FanBannaPadega: Hero Indian Super League’s new campaign for Season 5

The campaign titled #FanBannaPadega highlights the significance of how fan support will take Indian football to even greater heights

This festive season Star Bharat brings you RadhaKrishn – a paean to eternal, unconditional love

~Savour the soulful journey of Radha & Krishn and experience the true meaning of selfless love beginning 1st October Monday to Saturday at 9 pm~

1 2 3
431
Imagine more
Id: 5590