Press Release

Star Pravah_Serial Landmark

16 January 2015

मुं�ई, १६ जानेवार􀈣 १५: 􀃨टार 􀄤वाह वा􀇑हनीवर􀈣ल मा􀍧लका नेहमीच 􀄤े􀂢कां􀃍या पसंतीस उतर􀃣या आहेत. केवळ पसंतीस न􀃥हे तर 􀄤े􀂢कांनी सग􀃤याच मा􀍧लकांवर भरभ􀇾न 􀄤ेम केले आहे. 􀄤े􀂢कां􀃍या याच 􀄤ेमामुळे 􀃨टार 􀄤वाहवर􀈣ल मा􀍧लकांनी अनेक मैलाचे दगड पार केले आहेत. याच सूचीत अजून तीन 􀍪व􀄐मांची भर पडल􀈣 आहे. 􀃨टार 􀄤वाहवर􀈣ल ‘देवयानी’ मा􀍧लकेने ९००, ‘दुवा􀁛’ मा􀍧लकेने ६०० तर ‘लगोर􀈣’ मा􀍧लकेने ३०० ए􀍪पसो􀉬सचा ट􀃜पा पूण􀁛 केला आहे .

􀃨टार 􀄤वाह वा􀇑हनीवर􀈣ल मा􀍧लकांम􀃚ये नेहमीच ना􀃗यांचे अनेक बंध उलगडून दाख􀍪वले आहेत. मानवी मना􀃍या 􀍪व􀍪वध पैलूंचे 􀄤􀃗ययकार􀈣 􀍬च􀄟ण मा􀍧लकेतील 􀍪व􀍪वध 􀃥यि􀃈तरेखां􀉮वारे दाख􀍪वले आहे. याच वै􀍧श􀃧􀉪यामुळे 􀃨टार 􀄤वाहवर􀈣ल मा􀍧लका सव􀁛च वयोगटातील 􀄤े􀂢कांना भाव􀃣या आहेत.􀄤े􀂢कां􀃍या या 􀄤􀇓तसादामुळे ‘देवयानी’, ‘दुवा􀁛’ आ􀍨ण ‘लगोर􀈣’ या मा􀍧लकांची ह􀈣 घौडदौड अशीच सु􀇽 राहणार आहे. आगामी काळात या मा􀍧लका अ􀍬धका􀍬धक रोचक होणार आहेत. ‘देवयानी’ मा􀍧लकेम􀃚ये एक सं􀃨कार􀈣 आ􀍨ण सु􀍧श􀍯􀂢त 􀃨􀄟ी आप􀃣या चांगुलपणाने वाईट मागा􀁛वर􀈣ल माणसाला देखील 􀃣यामागा􀁛वर आणू शकते याचे 􀍬च􀄟ण दाख􀍪व􀃖यात आले आहे. देवयानीने आप􀃣या 􀄤य􀃗नाने आजवर ए􀃈काला यो􀃊य मागा􀁛वर आणले आहे. मा􀍧लके􀃍या आगामी भागात देवयानी आ􀍨ण ए􀃈का यां􀃍याम􀃚ये फुलू पाहणारे 􀄤ेम आ􀍨ण 􀃗यात येणार􀈣 संकटे याचे 􀍬च􀄟ण 􀇑दसणार आहे. ‘दुवा􀁛’ मा􀍧लकेम􀃚ये दुवा􀁛चा सामा􀃛य 􀃨􀄟ी ते आमदार हा खडतर 􀄤वास दाख􀍪वला आहे. मातृ􀃗व आ􀍨ण राजक􀈧य नेतृ􀃗व याचा समतोल साधणा􀃢या 􀃨􀄟ीचे 􀄤भावी 􀍬च􀄟ण या 􀃥यि􀃈तरेखे􀉮वारे दाख􀍪वले आहे. आगामी भागात दुवा􀁛􀃍या 􀃥यि􀃈तगत आयु􀃧यातील संघष􀁛 बघायला 􀍧मळणार आहे. ‘लगोर􀈣’ मा􀍧लकेत पाच मै􀇒􀄟णी􀃍या अनो􀃉या मै􀄟ीची कहाणी दश􀁛􀍪वल􀈣 आहे. आज􀃍या युगातील या मुल􀈣 आ􀍨ण 􀃗यांचे 􀍪वचार 􀄤े􀂢कांना खूपच भावले आहेत. या मा􀍧लकेम􀃚ये 􀃨􀄟ी􀄧ूण ह􀃗या आ􀍨ण एकेर􀈣 पालक􀃗व असे अनेक सामािजक 􀍪वषय देखील हाताळले गेले आहेत. लगोर􀈣 मा􀍧लके􀃍याआगामी भागात एकमेक􀈧ं􀃍या संकटाना त􀉉ड देताना यासग􀃤याजणी आपल􀈣 मै􀄟ी 􀇑टकवू शकतात का याचे􀍬च􀄟ण बघायला 􀍧मळणार आहे .

या 􀄤संगी बोलताना 􀃨टार 􀄤वाहचे 􀄤ो􀄒ा􀍧मगं हेड जयेश पाट􀈣ल 􀃠हणाले क􀈧, “बदल􀃗या काळानसु ार 􀄤े􀂢कांचे राहणीमान आ􀍨ण आवडी-􀇓नवडी बदलत आहेत. आधु􀇓नकता आ􀍨ण सं􀃨कृती यांची सांगड कशी घालावी हा 􀄤􀃦न मराठ􀈤 घरांतील 􀄤􀃗येकाला सतावत आहे. जुनी आ􀍨ण नवी नाती यांत सुवण􀁛म􀃚य साधताना मराठ􀈤 􀃨􀄟ीला फार कसरत करावी लागत आहे. 􀃠हणूनच आ􀃠ह􀈣 एक नवीन 􀍪वचार घेवून येत आहोत -'सं􀃨कृती सोबत 􀄤गती'. आम􀃍या कथा आ􀍨ण 􀃥यि􀃈तरेखा मनोरंजक प􀆨तीने दाखवून देतीलक􀈧,फ􀃈त जु􀃛या सं􀃨कृतीचा उदो उदो करणे 􀃠हणजे मराठ􀈤पण न􀃥हे. तर सं􀃨कृतीला 􀄤गतीची जोड देणे हे अ􀃨सल मरा􀉫मोळे ल􀂢ण आहे. 'सं􀃨कृती सोबत 􀄤गती' कशी सा􀃚य करता येईल या 􀄤􀃦नाचे उ􀃗तर आम􀃍या काय􀁛􀄐मांतून 􀍧मळेल.”

मानवी नातेसंबध , ना􀃗यांचे अनेक कंगोरे आ􀍨ण 􀃗यातून 􀇓नमा􀁛ण होणारे ना􀉪य अनुभव􀃖यासाठ􀈤 पाहायला 􀍪वस􀇾नका –‘ 􀃨टार 􀄤वाह’ !

Show me everything from anytime

Fevi kwik’s‘Khushiyon ke chand pal’ and Swiggy’s‘No order to small’ win top honours at Star Re.Imagine Awards

~Captain Cool MS Dhoni felicitates the winners~

~11 additional campaigns across 9 brands receive special mentions~

1 2 3
428
Imagine more
Id: 5590