Press Release

Star Pravah_Serial Landmark

16 January 2015

मुं�ई, १६ जानेवार􀈣 १५: 􀃨टार 􀄤वाह वा􀇑हनीवर􀈣ल मा􀍧लका नेहमीच 􀄤े􀂢कां􀃍या पसंतीस उतर􀃣या आहेत. केवळ पसंतीस न􀃥हे तर 􀄤े􀂢कांनी सग􀃤याच मा􀍧लकांवर भरभ􀇾न 􀄤ेम केले आहे. 􀄤े􀂢कां􀃍या याच 􀄤ेमामुळे 􀃨टार 􀄤वाहवर􀈣ल मा􀍧लकांनी अनेक मैलाचे दगड पार केले आहेत. याच सूचीत अजून तीन 􀍪व􀄐मांची भर पडल􀈣 आहे. 􀃨टार 􀄤वाहवर􀈣ल ‘देवयानी’ मा􀍧लकेने ९००, ‘दुवा􀁛’ मा􀍧लकेने ६०० तर ‘लगोर􀈣’ मा􀍧लकेने ३०० ए􀍪पसो􀉬सचा ट􀃜पा पूण􀁛 केला आहे .

􀃨टार 􀄤वाह वा􀇑हनीवर􀈣ल मा􀍧लकांम􀃚ये नेहमीच ना􀃗यांचे अनेक बंध उलगडून दाख􀍪वले आहेत. मानवी मना􀃍या 􀍪व􀍪वध पैलूंचे 􀄤􀃗ययकार􀈣 􀍬च􀄟ण मा􀍧लकेतील 􀍪व􀍪वध 􀃥यि􀃈तरेखां􀉮वारे दाख􀍪वले आहे. याच वै􀍧श􀃧􀉪यामुळे 􀃨टार 􀄤वाहवर􀈣ल मा􀍧लका सव􀁛च वयोगटातील 􀄤े􀂢कांना भाव􀃣या आहेत.􀄤े􀂢कां􀃍या या 􀄤􀇓तसादामुळे ‘देवयानी’, ‘दुवा􀁛’ आ􀍨ण ‘लगोर􀈣’ या मा􀍧लकांची ह􀈣 घौडदौड अशीच सु􀇽 राहणार आहे. आगामी काळात या मा􀍧लका अ􀍬धका􀍬धक रोचक होणार आहेत. ‘देवयानी’ मा􀍧लकेम􀃚ये एक सं􀃨कार􀈣 आ􀍨ण सु􀍧श􀍯􀂢त 􀃨􀄟ी आप􀃣या चांगुलपणाने वाईट मागा􀁛वर􀈣ल माणसाला देखील 􀃣यामागा􀁛वर आणू शकते याचे 􀍬च􀄟ण दाख􀍪व􀃖यात आले आहे. देवयानीने आप􀃣या 􀄤य􀃗नाने आजवर ए􀃈काला यो􀃊य मागा􀁛वर आणले आहे. मा􀍧लके􀃍या आगामी भागात देवयानी आ􀍨ण ए􀃈का यां􀃍याम􀃚ये फुलू पाहणारे 􀄤ेम आ􀍨ण 􀃗यात येणार􀈣 संकटे याचे 􀍬च􀄟ण 􀇑दसणार आहे. ‘दुवा􀁛’ मा􀍧लकेम􀃚ये दुवा􀁛चा सामा􀃛य 􀃨􀄟ी ते आमदार हा खडतर 􀄤वास दाख􀍪वला आहे. मातृ􀃗व आ􀍨ण राजक􀈧य नेतृ􀃗व याचा समतोल साधणा􀃢या 􀃨􀄟ीचे 􀄤भावी 􀍬च􀄟ण या 􀃥यि􀃈तरेखे􀉮वारे दाख􀍪वले आहे. आगामी भागात दुवा􀁛􀃍या 􀃥यि􀃈तगत आयु􀃧यातील संघष􀁛 बघायला 􀍧मळणार आहे. ‘लगोर􀈣’ मा􀍧लकेत पाच मै􀇒􀄟णी􀃍या अनो􀃉या मै􀄟ीची कहाणी दश􀁛􀍪वल􀈣 आहे. आज􀃍या युगातील या मुल􀈣 आ􀍨ण 􀃗यांचे 􀍪वचार 􀄤े􀂢कांना खूपच भावले आहेत. या मा􀍧लकेम􀃚ये 􀃨􀄟ी􀄧ूण ह􀃗या आ􀍨ण एकेर􀈣 पालक􀃗व असे अनेक सामािजक 􀍪वषय देखील हाताळले गेले आहेत. लगोर􀈣 मा􀍧लके􀃍याआगामी भागात एकमेक􀈧ं􀃍या संकटाना त􀉉ड देताना यासग􀃤याजणी आपल􀈣 मै􀄟ी 􀇑टकवू शकतात का याचे􀍬च􀄟ण बघायला 􀍧मळणार आहे .

या 􀄤संगी बोलताना 􀃨टार 􀄤वाहचे 􀄤ो􀄒ा􀍧मगं हेड जयेश पाट􀈣ल 􀃠हणाले क􀈧, “बदल􀃗या काळानसु ार 􀄤े􀂢कांचे राहणीमान आ􀍨ण आवडी-􀇓नवडी बदलत आहेत. आधु􀇓नकता आ􀍨ण सं􀃨कृती यांची सांगड कशी घालावी हा 􀄤􀃦न मराठ􀈤 घरांतील 􀄤􀃗येकाला सतावत आहे. जुनी आ􀍨ण नवी नाती यांत सुवण􀁛म􀃚य साधताना मराठ􀈤 􀃨􀄟ीला फार कसरत करावी लागत आहे. 􀃠हणूनच आ􀃠ह􀈣 एक नवीन 􀍪वचार घेवून येत आहोत -'सं􀃨कृती सोबत 􀄤गती'. आम􀃍या कथा आ􀍨ण 􀃥यि􀃈तरेखा मनोरंजक प􀆨तीने दाखवून देतीलक􀈧,फ􀃈त जु􀃛या सं􀃨कृतीचा उदो उदो करणे 􀃠हणजे मराठ􀈤पण न􀃥हे. तर सं􀃨कृतीला 􀄤गतीची जोड देणे हे अ􀃨सल मरा􀉫मोळे ल􀂢ण आहे. 'सं􀃨कृती सोबत 􀄤गती' कशी सा􀃚य करता येईल या 􀄤􀃦नाचे उ􀃗तर आम􀃍या काय􀁛􀄐मांतून 􀍧मळेल.”

मानवी नातेसंबध , ना􀃗यांचे अनेक कंगोरे आ􀍨ण 􀃗यातून 􀇓नमा􀁛ण होणारे ना􀉪य अनुभव􀃖यासाठ􀈤 पाहायला 􀍪वस􀇾नका –‘ 􀃨टार 􀄤वाह’ !

Show me everything from anytime

Star India, TED & Shah Rukh Khan come together with ‘TED Talks India Nayi Soch’

Star India brings in yet another disruption with ‘TED Talks India Nayi Soch’ on Star Plus hosted by Shah Rukh Khan.

This Dussehra Star Bharat heads to Lucknow Ramleela to burn fear

Lead actors Bhanu Uday & Sonal Vengulkar from the show Saam Daam Dand Bhed join the celebrations!

This Dussehra 'Burn your Fears’

Channel reiterates its philosophy, Bhula de darr, kuch alag kar with a star studded brand campaign

Aussie Sab Jaanta Hai

Star Sports launches TVC ahead of India v Australia ODI Series

1 2 3
416
Imagine more
Id: 5590