Press Release

Star Pravah_Serial Landmark

16 January 2015

मुं�ई, १६ जानेवार􀈣 १५: 􀃨टार 􀄤वाह वा􀇑हनीवर􀈣ल मा􀍧लका नेहमीच 􀄤े􀂢कां􀃍या पसंतीस उतर􀃣या आहेत. केवळ पसंतीस न􀃥हे तर 􀄤े􀂢कांनी सग􀃤याच मा􀍧लकांवर भरभ􀇾न 􀄤ेम केले आहे. 􀄤े􀂢कां􀃍या याच 􀄤ेमामुळे 􀃨टार 􀄤वाहवर􀈣ल मा􀍧लकांनी अनेक मैलाचे दगड पार केले आहेत. याच सूचीत अजून तीन 􀍪व􀄐मांची भर पडल􀈣 आहे. 􀃨टार 􀄤वाहवर􀈣ल ‘देवयानी’ मा􀍧लकेने ९००, ‘दुवा􀁛’ मा􀍧लकेने ६०० तर ‘लगोर􀈣’ मा􀍧लकेने ३०० ए􀍪पसो􀉬सचा ट􀃜पा पूण􀁛 केला आहे .

􀃨टार 􀄤वाह वा􀇑हनीवर􀈣ल मा􀍧लकांम􀃚ये नेहमीच ना􀃗यांचे अनेक बंध उलगडून दाख􀍪वले आहेत. मानवी मना􀃍या 􀍪व􀍪वध पैलूंचे 􀄤􀃗ययकार􀈣 􀍬च􀄟ण मा􀍧लकेतील 􀍪व􀍪वध 􀃥यि􀃈तरेखां􀉮वारे दाख􀍪वले आहे. याच वै􀍧श􀃧􀉪यामुळे 􀃨टार 􀄤वाहवर􀈣ल मा􀍧लका सव􀁛च वयोगटातील 􀄤े􀂢कांना भाव􀃣या आहेत.􀄤े􀂢कां􀃍या या 􀄤􀇓तसादामुळे ‘देवयानी’, ‘दुवा􀁛’ आ􀍨ण ‘लगोर􀈣’ या मा􀍧लकांची ह􀈣 घौडदौड अशीच सु􀇽 राहणार आहे. आगामी काळात या मा􀍧लका अ􀍬धका􀍬धक रोचक होणार आहेत. ‘देवयानी’ मा􀍧लकेम􀃚ये एक सं􀃨कार􀈣 आ􀍨ण सु􀍧श􀍯􀂢त 􀃨􀄟ी आप􀃣या चांगुलपणाने वाईट मागा􀁛वर􀈣ल माणसाला देखील 􀃣यामागा􀁛वर आणू शकते याचे 􀍬च􀄟ण दाख􀍪व􀃖यात आले आहे. देवयानीने आप􀃣या 􀄤य􀃗नाने आजवर ए􀃈काला यो􀃊य मागा􀁛वर आणले आहे. मा􀍧लके􀃍या आगामी भागात देवयानी आ􀍨ण ए􀃈का यां􀃍याम􀃚ये फुलू पाहणारे 􀄤ेम आ􀍨ण 􀃗यात येणार􀈣 संकटे याचे 􀍬च􀄟ण 􀇑दसणार आहे. ‘दुवा􀁛’ मा􀍧लकेम􀃚ये दुवा􀁛चा सामा􀃛य 􀃨􀄟ी ते आमदार हा खडतर 􀄤वास दाख􀍪वला आहे. मातृ􀃗व आ􀍨ण राजक􀈧य नेतृ􀃗व याचा समतोल साधणा􀃢या 􀃨􀄟ीचे 􀄤भावी 􀍬च􀄟ण या 􀃥यि􀃈तरेखे􀉮वारे दाख􀍪वले आहे. आगामी भागात दुवा􀁛􀃍या 􀃥यि􀃈तगत आयु􀃧यातील संघष􀁛 बघायला 􀍧मळणार आहे. ‘लगोर􀈣’ मा􀍧लकेत पाच मै􀇒􀄟णी􀃍या अनो􀃉या मै􀄟ीची कहाणी दश􀁛􀍪वल􀈣 आहे. आज􀃍या युगातील या मुल􀈣 आ􀍨ण 􀃗यांचे 􀍪वचार 􀄤े􀂢कांना खूपच भावले आहेत. या मा􀍧लकेम􀃚ये 􀃨􀄟ी􀄧ूण ह􀃗या आ􀍨ण एकेर􀈣 पालक􀃗व असे अनेक सामािजक 􀍪वषय देखील हाताळले गेले आहेत. लगोर􀈣 मा􀍧लके􀃍याआगामी भागात एकमेक􀈧ं􀃍या संकटाना त􀉉ड देताना यासग􀃤याजणी आपल􀈣 मै􀄟ी 􀇑टकवू शकतात का याचे􀍬च􀄟ण बघायला 􀍧मळणार आहे .

या 􀄤संगी बोलताना 􀃨टार 􀄤वाहचे 􀄤ो􀄒ा􀍧मगं हेड जयेश पाट􀈣ल 􀃠हणाले क􀈧, “बदल􀃗या काळानसु ार 􀄤े􀂢कांचे राहणीमान आ􀍨ण आवडी-􀇓नवडी बदलत आहेत. आधु􀇓नकता आ􀍨ण सं􀃨कृती यांची सांगड कशी घालावी हा 􀄤􀃦न मराठ􀈤 घरांतील 􀄤􀃗येकाला सतावत आहे. जुनी आ􀍨ण नवी नाती यांत सुवण􀁛म􀃚य साधताना मराठ􀈤 􀃨􀄟ीला फार कसरत करावी लागत आहे. 􀃠हणूनच आ􀃠ह􀈣 एक नवीन 􀍪वचार घेवून येत आहोत -'सं􀃨कृती सोबत 􀄤गती'. आम􀃍या कथा आ􀍨ण 􀃥यि􀃈तरेखा मनोरंजक प􀆨तीने दाखवून देतीलक􀈧,फ􀃈त जु􀃛या सं􀃨कृतीचा उदो उदो करणे 􀃠हणजे मराठ􀈤पण न􀃥हे. तर सं􀃨कृतीला 􀄤गतीची जोड देणे हे अ􀃨सल मरा􀉫मोळे ल􀂢ण आहे. 'सं􀃨कृती सोबत 􀄤गती' कशी सा􀃚य करता येईल या 􀄤􀃦नाचे उ􀃗तर आम􀃍या काय􀁛􀄐मांतून 􀍧मळेल.”

मानवी नातेसंबध , ना􀃗यांचे अनेक कंगोरे आ􀍨ण 􀃗यातून 􀇓नमा􀁛ण होणारे ना􀉪य अनुभव􀃖यासाठ􀈤 पाहायला 􀍪वस􀇾नका –‘ 􀃨टार 􀄤वाह’ !

Show me everything from anytime

VIVO IPL on Star is bigger than ever before…ever!

The opening game of the VIVO IPL 2018 tournament broadcast across the Star Network and live streamed on Hotstar has recorded the highest ever viewership in the history of the tournament.

Hotstar and Akamai set Global Streaming Record during VIVO IPL 2018

A record for peak concurrent viewers on Hotstar was established during the match between Chennai Super Kings and Kolkata Knight Riders; CDN powered by Akamai

Star Sports Unveils The #Selectdugout For VIVO IPL 2018 To Keep Fans Ahead Of The Fame!

#SelectDugout is a curated offering tailored for the core cricket fan with in-depth analysis, augmented reality, interesting statistics presented by a panel of Select experts

1 2 3
424
Imagine more
Id: 5590